Danca

Prateći razvoj i proizvodnju rezervoara i sudova pod pritiskom, osvojili smo kompletnu proizvodnju danci definisanih JUS standardom. Materijal izrade danci zavisi od potrebe korisnika a ovde napominjemo da kao materijal moze poslužiti:

  • konstrukcioni čelik,
  • kotlovski i legirani čelik
  • ili materijal prema dogovoru tj. specijalni materijali po zahtevima klijenata

Postupak izrade danci toplim presovanjem završava se iznad tačke AC3 pa se naknadna termička obrada izostavlja. U slučaju da propisani opseg temperature iz bilo kojih razloga nije poštovan dance se naknadno normalizuju. Na poseban zahtev izdaju se atesti o toplom presovanju i žarenju. Proizvodimo sledeće vrste danci:

  • Plitka danca JUS M.E0.020
  • Duboka danca JUS M.E0.021
  • Ravna danca JUS M.E0.022
  • Poluloptasta danca iz segmenata
  • Specijalna danca - prema posebnom zahtevu kupca tj. klijenta

Obrada ivica vrši se na standardni način.

Pri izradi danci po metodi toplog presovanja, po pravilu dolazi do promene debljine zida i to tako što u cilindričnom delu debljina raste, a u torusnom delu delu dolazi do smanjenja debljine zida u granicama (5%-10%) što zavisi od obima danci, precnika, debljine lima, visine cilindričnog dela i stanja alata. Ako je računom utvrđena minimalna debljina zida danci, onda se pri izboru, mora odabrati dance veće nazivne debljine zida kako bi se zadovoljio uslov proračunom zahtevane minimalne debljine zida.

Danca, obuhvaćena našim proizvodnim programom, izrađuje se iz jednog lima, bez spojnih zavara kada je to moguće, zavisno od veličine table. U ostalim slučajevima, limovi se međusobno sastavljaju zavarivanjem. U normalnim isporukama, koeficijent zavarenog spoja je V=0,8, bez naknadnog radiografskog i radnog ispitivanja. Na poseban zahtev, izvodimo zavarene spojeve sa koeficijentom zavarivanja i do V=1 sa ispitivanjem, koje se posebno propisuje prema potrebama i našim mogućnostima. Što se tiče površinske obrade može se izvršiti i peskarenje po potrebi.